Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] [ Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

 Toporkova B. Iz opyta restavracii arhitektonov Malevicha//Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

Toporkova B.P. Restavraci'a K.F.Vihmana "Portret V.A.ZHukovskogo" (1833g.)//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.52-53.

Tret''akova M.'E., Egorova N.N. O restavracii semi dekorativnyh panno iz arabeskovogo zala Stroganovskogo dvorca (predpolozhitel'no Skotti i Vigi, vtora'a polovina 18 v.) //Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.35-41.

Trubinov 'U.V. Mramornyj dvorec: shtrihi k istorii sozdani'a mramornogo ubranstva fasadov//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.26-30.

Tuminska'a O.A. Metod "kompleksnogo razviti'a" detej v sektore 'esteticheskogo vospitani'a kak odno iz sredst priobcsheni'a malen'kogo zritel'a k sistematicheskomu posecsheni'u Russkogo muze'a//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.-SPb., 2000 .-124 str., S.108-110.

Turkina O., Mazin V. Skvoz' mnogolikost' idiotij //Hudozhestvennyj zhurnal. No 26-27/ 2000.- M., 2000.- 95s.,il. 2000, s.27-29.

Turkina O.V. Ide'a nacional'noj reprezentacii v kontekste sovremennoj hudozhestvennoj sceny. Rossijskij pavil'on na 48-j Venecianskoj biennale//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/ Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.93-96.

Turkova E.V. A.S.Pushkin i K.P.Br'ullov (opyt pogruzheni'a v 'epohu romantizma)//Obrazovatel'na'a de'atel'nost' hudozhestvennogo muze'a (trudy Rossijskogo nauchno-prakticheskogo centra po problemam muzejnoj pedagogiki) Vypusk 6. Sbornik statej/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-200 str., s.52-74.

Turkova E.V. 'Ekskursionnyj cikl "Russka'a literatura i izobrazitel'noe iskusstvo"//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.-SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., s.152-162.

Uvarova N.I. O vozmozhnom avtore kartona dl'a shpalernogo portreta imperatricy Elizavety Alekseevny//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.47-50.

Uhnalev A.E. Rel'efy F.SHubina "Velikodushie dejstvi'a k svobode voennoplennyh grafa A.G.Orlova". Obsto'atel'stva sozdani'a i prototipy//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.34-36.

CHudinovska'a T.G. K istorii bytovani'a dvuh kartin Alekse'a Andreevicha Andreeva (1870 - posle 1921) iz sobrani'a GRM//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.68-70.

SHalina I.A. Ikony-"pritchi" iz sobrani'a N.P.Lihacheva: hudozhestvennyj i simvolichskij zamysel//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.1-5.

SHihireva O.N. Vladislav Maksimilianovich Strzheminskij//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.85-90.

SHihireva O.N. Logika irracional'nogo. K voprosu o pozdnem tvorchestve K.S. Malevicha//Russkij avangard 1910-1920-h godov v evropejskom kontekste: Sbornik statej.-M.: Nauka, 2000.-310 str., s.253-262.

SHihireva O.N. Russkij period tvorchestva Katarzhiny Kobro//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.91-94.

SHihireva O.N. Hronika hudozhestvennyh sobytij v Rossii, sv'azannyh s futurizmom//Russkij futurizm i David Burl'uk, "Otec russkogo futurizma. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Petrova, E.Basner, M'eri Kler Burl'uk Holt.- SPb.: Palace Editions, 2000.-240 str. s.218-228.

SHtrimer N.M. Seri'a gravirovannyh vidov okrestnostej Peterburga nachala 19 veka i anglijska'a pejzazhna'a grav'ura vtoroj poloviny 18 veka (k 200-leti'u sozdani'a serii)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.43-47.

SHuvalova I.V. Letopis' zhizni i tvorchestva Ivana Konstantinovicha Ajvazovskogo//Ivan Konstantinovich Ajvazovskij. ZHivopis'. Risunki, akvareli iz muzeev Sankt-Peterburga. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. G.Goldovskij.- SPb.: Palace Editions, 2000.-230 str.,- s.220-227.

SHumova M.N. Pis'ma V.G.Perova i E.E.Perovoj k N.A.Aleksandrovu//Pam'atniki kul'tury. Novye otkryti'a. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologi'a. Ezhegodnik 1999/Sost.T.B.Kn'azevska'a.- M.: Nauka, 2000.- 715s., s.367-384.

SHurygina G.V. Sektor fondovo-zakupochnoj raboty. Dinamika razviti'a, zadachi i plany//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.88-89.

Yakovleva E.P. Rerih i teatr Rerih i teatr. Vyp.1.//Komplekt otkrytok/ Avt.-sost.E.P.'Akovleva.-M.: Mezhdunarodnyj Centr Rerihov,2000. 18 otkr.

Y Rerih i teatr Rerih i teatr. Vyp.2. Komplekt otkrytok/Avt.-sost.E.P.'Akovleva.-M.: Mezhdunarodnyj Centr Rerihov,2000.- 18 otkr. 

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] [ Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum