Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] [ Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Len'ashin V.A. "...Iz vremeni v vechnost'". Impressionizm bez svojstv i svojstva russkogo impressionizma//Russkij impressionizm. ZHivopis' iz sobrani'a Russkogo muze'a. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Len'ashin, V.Kruglov.- SPb.: Palace Editions, 2000.-384 str. s.43-62.

Litash M.K., Sil'nova Z.M., SHebeko N.K. Restavraci'a turkmenskih kovrovyh izdelij 17-19 vv. iz sobrani'a Gosudarstvennogo Russkogo muze'a//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.- SPb., 2000 .-95 str., s.48-52.

Lys'uk V.G., Kurapova E.L. "Hudozhestvennye metamorfozy" - kurs muzejnoj pedagogiki//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.- SPb., 2000 .-124 str., s.55-59.

Maksimova A.V. Istori'a i ikonologi'a v risunkah I.Bogdanova dl'a Medal'nyh komitetov (novye materialy)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.50-52.

Malkin M.G. Legendy i mify restavracii v ramkah zdravogo smysla//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.- SPb., 2000 .-95 str., s.17-20.

Malkin M.G. Nekotorye zamechani'a po povodu stat'i S.S.Pod'apol'skogo "Kakim zhe byl ikonostas Rozhdestvenskogo Sobora Ferapontova monastyr'a?"//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.22-26.

Mal'cev N.V. Na radost' l'ud'am...//100 maslenok iz kollekcii V.S.Samsonova. Katalog vystavki/Avt.st.N.V.Mal'cev, E.V.Kolyshkina, O.B.Kuznecova; Sost.kat E.V.Kolyshkina.- 'Aroslavl': 'Aroslavskij hudozhestvennyj muzej, 2000.-8 str.

Mal'ceva D.E. Issledovanie ikony "Celenie sleporozhdennogo" iz sobrani'a//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.33-35.

Marinuca N.D. K istorii restavracii drevnerusskogo licevogo shit''a v Gosudarstvennom Russkoi muzee//Restavraci'a muzejnyh cennostej: Vestnik. N 2/1999-1/2000 (N4-5)/MK RF.- M.: VHNRC, 2000.-80 str.

Marinuca N.D. Fragment moldavsko-valavskogo shit''a "Troica Vethozavetna'a" v sobranii Gosudarstvennogo Russkogo muze'a//Pam'atniki kul'tury. Novye otkryti'a. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologi'a. Ezhegodnik 1999/Sost.T.B.Kn'azevska'a.- M.: Nauka, 2000.- 715s., s.412-415.

Marochkina A. Vera Mihajlovna Ermolaeva//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos.Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.,- s.123-129.

Maslova S.G., Suslova A.V. O metodologicheskih principah raboty s det'mi doshkol'nogo vozrasta na 'ekspozicii hudozhestvennogo muze'a//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.-SPb., 2000 .-124 str.,S.63-65.

Matveeva N.B. Restavraci'a graficheskogo proizvedeni'a Domeniko Korsini (1774-1814) "Kolumbarij" (1811)//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.7-48.

Minin A.V. Ob issledovanii i restavracii kartiny K.P.Br'ullova "Portret svetlejshej kn. Elizavety Pavlovny Saltykovoj, rozhd. gr. Stroganovoj (1802-1863), zheny svetlejshego kn. I.D.Saltykova"//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.- SPb., 2000 .-95 str., s.42-44.

Mishina E.A. Moskovska'a grazhdanska'a tipografi'a vo vtoroj chetverti - seredine 18 veka//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.- 104 str., s.22-24.

Mozgova'a O.V. Istori'a restavracii skul'ptury v Gosudarstvennom Russkom muzee v predvoennye gody//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.- SPb., 2000 .-95 str., s.20-22.

Mozgova'a O.V. Raboty I.V.Krestovskogo v oblasti restavracii//Restavraci'a muzejnyh cennostej: Vestnik. N 2/1999-1/2000 (N4-5)/MK RF.- M.: VHNRC, 2000.-80 str.

Moiseeva S.V. Ikony iz ikostasa Troickoj sobornoj cerkvi (vnov' opredelennye proizvedeni'a I.Vishn'akova i D.Mihajlova v sobranii)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.16-20.

Mohova N.V. Stabilizaci'a temperaturno-vlazhnostnogo rezhima pri transportirovke 'eksponatov//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.- SPb., 2000 .-95 str., s.71-86.

Mochalov L. Vkus chernogo hleba. O zhivopisi Zavena Arshakuni //Nashe nasledie: Ill'ustrirovannyj istoriko-kul'turnyj zhurnal N 53/2000.- M., 2000.-152 str., s.148-149.

Mochalov L. Malevich i Sterligov. Kupol i kvadrat// V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360str.,- s.289-291.

Murav'eva E.N. Blagotvoritel'na'a de'atel'nost' P.S.Stroganova v Peterburge//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.- 104 str., s.74-77.

Novakovska'a-Buhman S.M. Podvigi Davida v skul'pture Dmitrievskogo sobora vo Vladimire//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.- 104 str., s.10-13.

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] [ Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum