Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"Palace Editions" 2000 ] [ Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Alekseeva M.A. "Rozarium" i "Ruzhanec" A.G.Polubinskogo s grav'urami Aleksandra Tarasevicha//Pam'atniki kul'tury. Novye otkryti'a. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologi'a. Ezhegodnik 1999/ Sost. T.B.Kn'azevska'a.- M.: Nauka, 2000.- 715s. s.256-264.

Alekseeva M.A. Al'bom vidov Kuskova po risunkam, ispolnennym pod rukovodstvom M.I.Mahaeva v 1768 godu//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos. Russkij muzej.- SPb., 2000.- 104 str.

Alekseeva N.A., Lys'uk V.G. Istoricheskij paradnyj portret - zrima'a letopis' 'epohi (metodika raboty s det'mi starshego shkol'nogo vozrasta na osnove 'ekspozicii Portretnoj galerei Mihajlovskogo zamka//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.-SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., s.113-128.

Andreeva E. ZHivopis' V'ensa Kirklanda//V'ens Kirkland. Retrospektiva. Katalog vystavki/Gos. Russkij muzej, Muzej L'udviga v Russkom muzee, Muzej i fond V'ensa Kirklanda; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Andreeva, H''u A.Grant.-SPb.: Palace Editions, 2000.-231 str., s.8-15.

Andreeva E. O kul'turnoj situacii 1990-h godov, kak my v nee voshli i kuda my iz nee vyshli//Hudozhestvennyj zhurnal. No 28-29/ 2000.- M., 2000.- 95s.,il. s.18-21.

Andreeva E. Padanec velikoj russkoj literatury (Vladislav Mamyshev) //Hudozhestvennyj zhurnal. No 26-27/ 2000.- M., 2000.- 95s.,il., s.57-59.

Ahunov V.M. Biblejskie simvoly v pam'atnikah iskusstva//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.-SPb., 2000 .-124 str., S.7-8.

Basner E.V. "My i Zapad": ide'a missionerstva v russkom avangarde//Russkij avangard 1910-1920-h godov v evropejskom kontekste: Sbornik statej.-M.: Nauka, 2000.-310 str., s.27-34.

Basner E.V. "'Eto my slepy, a oni vid'at novoe solnce" - futurizm i futuristy v zerkale russkoj pressy 1910-h godov//Russkij futurizm i David Burl'uk, "Otec russkogo futurizma. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Petrova, E.Basner, M'eri Kler Burl'uk Holt.- SPb.: Palace Editions, 2000.-240 str. s.16- 22.

Basner E.V. ZHivopis' Anny Leporskoj//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.,- s.265-269.

Basner E.V. ZHivopis' Malevicha iz sobrani'a Russkogo muze'a (Problemy tvorcheskoj 'evol'ucii hudozhnika)//Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost.kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str., s.15-27.

Basner E.V. Metamorfozy "chuzhogo s'uzheta" v zhivopisi M.F.Larionova i N.S.Goncharovoj//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.77-78.

Bahareva N.'U. Proizvedeni'a Dzhona Avgusta Atkinsona dl'a Mihajlovskogo zamka//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.30-33.

Bojko A.G. Iz opyta prepodavani'a kursa "Rasskazy o hudozhnikah" v shkole 238//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.-SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., s.65-79.

Bojko A.G. Iskusstvovedcheskij podhody k interpretacii proizvedeni'a iskusstva v muzejno-pedagogicheskom processe//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.- SPb., 2000 .-124 str., s.8-12.

Bojko A.G. Razrabotka shkol'nyh muzejno-pedagogicheskih uchebnikov v kontekste razviti'a obrazovatel'noj de'atel'nosti sovremennogo hudozhestvennogo muze'a//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.-SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., s.20-51.

Bol'shakova N.V. Kachanovka i pejzazhnoe tvorchestvo K.E.Makovskogo// Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.74.

Buglak S.'E. Maloizvestna'a rabota N.-F. ZHille// Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.24-26.

"Palace Editions" 2000 ] [ Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum