Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] [ Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Kalugina T.P. Muzej v roli muzy. Razmyshleni'a posle vystavki//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.98-101.

Kalugina T.P. Muzej kak akkumul'ator 'ekstragirovannyh kul'turnyh smyslov//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.-SPb., 2000 .-124 str., s.44-48.

Kaparulina O.A. Risunki i akvareli G.S.Sergeeva v Russkom muzee//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.39-43.

Karasik I.N. "Po radiusu osnovy"//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.7-12.

Karasik I.N. K istorii muzejnoj reprezentacii iskusstva russkogo avangarda v 1930-e gody ("Opytna'a szhata'a 'ekspozici'a iskusstva 'epohi krizisa kapitalizma" v Russkom muzee)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.96-98.

Karasik I.N. Lev Aleksandrovich 'Udin//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N. Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.,- s.221-229.

Karpova E.V. "Korinna Severa" (O skul'pturnom izobrazhenii Elizavety Kul'man)//Pam'atniki kul'tury. Novye otkryti'a. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologi'a. Ezhegodnik 1999/Sost.T.B.Kn'azevska'a.- M.: Nauka, 2000.- 715s., s.338-343.

Karpova E.V. Novye dopolneni'a k katalogu skul'ptury 18 - nachala 20 veka//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.62-65.

Karpova E.V., Kuznecov S.O. Ischeznuvshie inter'ery Stroganovskogo dvorca//Pam'atniki kul'tury. Novye otkryti'a. Pis'mennost'. Iskusstvo. Arheologi'a. Ezhegodnik 1999/Sost.T.B.Kn'azevska'a.- M.: Nauka, 2000.- 715s., s.480-492.

Kiblickij J. K voprosu o chernom kvadrate v opere "Pobeda nad Solncem"//Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

Klenova O. Osobennosti tvorcheskogo metoda Malevicha, vy'avlennye v processe restavracii ego proizvedenij//Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

12.Klimov P.'U. Aleksandr III russkie hudozhniki//Imperator Aleksandr III. Kollekcioner i mecenat/Avt.st. P.Klimov, R.Gafifullin, O.Barkovec.- M.: Pinakoteka, 2000.-64 str., s.15-25.

Kozyreva N.M. Il''a Grigor'evich CHashnik//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos.Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.,- s.181-183.

Kozyreva N.M. Nikolaj Mihajlovich Suetin//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str.,- s.139-141.

Kozyreva N.M. Pavel Ivanovich Basmanov//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.325-329.

Kozyreva N.M. 'Urij Alekseevich Vasnecov//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.301-306.

Kolmakova E.A. Mstislav Vladimirovich Formakovskij (biograficheskij ocherk)//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.6-15.

Kolmakova E.A. Problemy klimata v uslovi'ah rekonstrukcii muze'a//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.56-63.

Korableva N.V. Anatomicheskoe stroenie drevisiny, ispol'zuemoj v russkom prikladnom iskusstve, drevnerusskom prikladnom iskusstve, ikonopisi iz fondov Gosudarstvennogo Russkogo muze'a//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.86-87.

Krivdina O. Skul'ptura dvorca gercoga Lejhtenbergskogo i parka usad'by "Sergievka" Biologicheskogo instituta SPbGU//Sankt-Peterburgskij universitet. ZHurnal. N 20 (3543), sent'abr' 11, 2000. -SPb., 2000. -40 str.,s. 26-32.

Krivdina O.A. K izucheni'u tvorcheskogo nasledi'a P.K.Klodta (1805-1897). Rannij period (1805-1833)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.66-68.

Kruglov V. Impressionizm v Rossii//Russkij impressionizm. ZHivopis' iz sobrani'a Russkogo muze'a. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Len'ashin, V.Kruglov.- SPb.: Palace Editions, 2000.-384 str. s.7-42.

Kryshkin V.I. Urovni estestvennogo osvecsheni'a v 'ekspozicionnyh zalah muze'a i problemy sohrannosti proizvedenij zhivopisi//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.63-71.

Kurbanovskij A.A. Nekotorye aspekty tvorchestva K.P.Br'ullova i romanticheska'a 'ezotericheska'a tradici'a//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.-104 str., s.52-57.

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] [ Articles 2000 K ] Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum