Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] [ Articles 2000 P,R,S ]

Petrova E.N. Vstuplenie k katalogu//V kruge Malevicha: Soratniki, ucheniki, posledovateli v Rossii 1920-1950-h. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. I.Karasik.- SPb.: Palace Editions, 2000.-360 str., s.3.

Petrova E.N. Zemna'a zhizn' Iisusa Hrista v russkom izobrazitel'nom iskusstve//Iisus Hristos v hristianskom iskusstve i kul'ture 14-20 veka. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Bulkin, T.Vilinbahova, M.Petrov, E.Petrova, I.Pleshanova.- SPb.: Palace Editions, 2000.-524 str.

Petrova E.N. Proizvedeni'a Malevicha v Russkom muzee i ih novye datirovki// Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str., s.11-14.

Petrova E.N. Futurizm v russkom izobrazitel'nom iskusstve //Russkij futurizm i David Burl'uk, "Otec russkogo futurizma. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. E.Petrova, E.Basner, M'eri Kler Burl'uk Holt.- SPb.: Palace Editions, 2000.-240 str. s.5-15.

Platonova O.V. Osobennosti vospri'ati'a hudozhestvennyh proizvedenij v krizisnom sosto'anii//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.- SPb., 2000 .-124 str., S.82-85.

 Platonova O.V. Psihologicheskie aspekty triedinstva - telo, dusha, duh//Obrazovatel'na'a de'atel'nost' hudozhestvennogo muze'a (trudy Rossijskogo nauchno-prakticheskogo centra po problemam muzejnoj pedagogiki) Vypusk 6. Sbornik statej/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.-200 str., s.26-45.

Pleshanova I. Bogosluzhebnye predmety i cerkovna'a utvar'//Iisus Hristos v hristianskom iskusstve i kul'ture 14-20 veka. Katalog Vystavki/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Avt. st. V.Bulkin, T.Vilinbahova, M.Petrov, E.Petrova, I.Pleshanova.- SPb.: Palace Editions, 2000.-524 str.

Pleshanova I.I. Novgorodskie rezchiki 16 stoleti'a//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.13-16.

Prozorova A.V. Analiz vnedreni'a programmy "Zdravstvuj, muzej!" v shkole 508//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.-SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., c.52-59.

Puchkov V., Hajkina L. Mihajlovskij hamok. Zamysel i voplocshenie; Arhitekturna'a grafika Mihajlovskogo zamka//Mihajlovskij zamok: Zamysel i voplocshenie. Arhitekturna'a grafika 18-19 vekov. Katalog/Gos. Russkij muzej; Nauch. ruk. E.N.Petrova; Sost. kat, avt. vst. st. i komment. V.Puchkov, L.Hajkina.- SPb.: Palace Editions, 2000.-168 str.

Rimska'a-Korsakova S.V. O tehnologicheskom issledovanii kartin Malevicha//Kazimir Malevich v Russkom muzee. Katalog/Gos.Russkij muzej; Nauch.ruk. E.N.Petrova, E.N.Petrova i dr.; Avt.-sost. kataloga I.Arska'a i dr.-SPb.: Palace Editions, 2000.-450str.

Romurzin V. Beseda s Olesej Turkinoj i Viktorom Mazinym//Hudozhestvennyj zhurnal. No 32/ 2000.- M., 2000.- 96s.,il.s. 52-54.

Rusakova N.I. O problemah sohraneni'a i restavracii sovremennoj temperno-kleevoj zhivopisi//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.27-30.

Sevast''anova E.A. Restavraci'a ramy k kartine K.P.Br'ullova "Portret E.P.Saltykovoj"//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar.Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.44-47.

Serova T.B., Zauer V.V. Restavraci'a kartiny Dzh.Dou "Portret Aleksandra I" (1825) Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.41-42.

Smirnova V.V. K voprosu o roli P.I.Neradovskogo v sobiranii kollekcii Russkogo muze'a//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000.-95 str., s.16-17.

Solov'eva I.D. Ikony stolpnikov iz ikonostasa Uspenskogo sobora Kirilllo-Belozerskogo monastyr'a 1497 goda//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.7-10.

Solomatina N. ZHivopis' 'epohi romantizma//ZHivopis' 'epohi romantizma iz sobrani'a Gosudarstvennogo Russkogo muze'a. Katalog vystavki/Gos. Russkij muzej, Galere'a "Dom Nacshokina; Nauch. ruk. E.N.Petrova, avt. st. i kat. N.Solomatina.- SPb.: Palace Editions, 2000.

Sosnovceva I.V. Istori'a pochitani'a Nikity Stolpnika Pere'aslavskogo v 15-16 vekah (K voprosu o pervonachal'nom sostave deisusnogo r'ada ikonostasa Uspenskogo sobora Moskovskogo Kreml'a 1481 goda)//Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.-SPb., 2000.- 104 str., s.5-7.

Starikova R.V. O pervom opyte restavracii keramicheskogo kuvshina s gorodeckoj rospis''u//Problemy hraneni'a i restavracii 'eksponatov v hudozhestvennom muzee. Nauchno-prakticheskij seminar. Tezisy dokladov. 26-27 aprel'a 2000 goda/Russkij muzej.-SPb., 2000 .-95 str., s.53-56.

Stekol'nokova M.B. Memorial'nye doski L.K.Lazareva// Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1999 god i 125-leti'u so dn'a rozhdeni'a P.I.Neradovskogo (1875-1962). Tezisy dokladov/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.- 104 str., s.90-91.

Stol'arov B.A. Gosudarstvennyj Russkij muzej i uchitel'. Model' sotrudnichestva//Obrazovatel'na'a de'atel'nost' hudozhestvennogo muze'a (trudy Rossijskogo nauchno-prakticheskogo centra po problemam muzejnoj pedagogiki) Vypusk 6. Sbornik statej/Gos.Russkij muzej.- SPb., 2000.-200 str., s.6-14.

Stol'arov B.A. Pedagogicheskie aspekty obrazovatel'noj de'atel'nosti hudozhestvennogo muze'a//Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.2./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.- SPb.: Special'na'a Literatura, 2000.-207 str., s.5-20.

Stol'arov B.A. Hudozhestvennyj muzej v prostranstve pedagogicheskoj praktiki (K postanovke problemy)//Proizvedenie iskusstva v obrazovatel'nom processe: Mezhdunarodna'a nauchno-prakticheska'a konferenci'a/Tezisy dokladov. Gos. Russkij muzej.-SPb., 2000 .-124 str., S.98-101.

"Palace Editions" 2000 ] Articles 2000 A,B ] Articles 2000 V,G ] Articles 2000 D,E,Z,I ] Articles 2000 L,M,N ] Articles 2000 T,U,Ch,Sh,Ya ] Articles 2000 K ] [ Articles 2000 P,R,S ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum