Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

Palace Editions 1999 ] 1999 (part 1) ] 1999 (part 2) ] [ 1999 (part 3) ]

Calendars

ZHenskij obraz v iskusstve. Iz kollekcii Gosudarstvennogo Russkogo muze'a, Sankt-Peterburg. 2000.- SPb.: Ivan Fedorov, 1999.- 14l, il.

Semen Spiridonov Holmogorec (1642-1694\95). Ikona "Spas Vsederzhitel' na prestole" s 28 klejmami. Kalendar' na 2000 god/ Gos. Russkij muzej.- SPb.:Palace Editions, 1999.-8 str.

Abstracts

Basner E.V. ZHivopis' K.S.Malevicha pozdnego perioda (Fenomen rekonstrukcii hudozhnikom svoego tvorcheskogo puti):Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeni'a.- SPb., 1999.- 24 str.

Pivovarova N.V. Freski Spasa na Neredice v Novgorode: Ikonograficheska'a programma rospisi: Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeni'a.- SPb., 1999.- 31 str.

Booklets

Vspomina'a A.S.Pushkina. Buklet vystavki/ Gos.Russkij muzej. Lektorij. Nauchna'a biblioteka. SH Rossii.-SPb.,1999

Tret''a komnata: Deti i buducshee glazami hudozhnikov iz Germanii. 5.09-5.10.99/ Gos.Russkij muzej, NPC po problemam muzejnoj pedagogiki, Fond "Tret''a komnata".-SPb.,1999

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum