Art Library of the State Russian Museum

 

Collected works

Dvorcy Russkogo muze'a: Mihajlovskij dvorec, Mihajlovskij zamok, Mramornyj dvorec, Stroganovskij dvorec. Sbornik statej/ Nauch.red. E.N.Petrova; Sost.i podg. E.'A.Kal'nicka'a; Gos.Russkij muzej.-SPb.: Palace Editions,1999.-268 str.
 
Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1998 god. Istori'a kollekcij i dvorcov Russkogo muze'a. Tezisy dokladov.- SPb.,1999.-62 str.
 
Mihajlovskij zamok. CHast' 2.-SPb.:Beloe i chernoe,1999.-160 str.- (Dvorcy i osobn'aki Sankt-Peterburga).
 
Stranicy istorii otechestvennogo iskusstva. 16 - 19 vek. Vyp. 5- Sbornik statej/ Nauch. red. E.N.Petrova.-SPb.: Gos. Russkij muzej, 1999.- 145s, il.
 
Presnovskie chteni'a - 3: Sbornik nauchnyh trudov /Nauch.ruk. E.N.Petrova; Nauch.red. E.V.Karpova.- SPb., 1999.- 128s.,il.- (Gosudarstvennyj Russkij muzej).
 
Stranicy istorii otechestvennogo iskusstva. 18 - perva'a polovina 19 veka. Vyp. 4- Sbornik statej/Nauch. red. E.N.Petrova.-SPb.: Gos. Russkij muzej, 1999.- 200s, il.
 
Stranicy istorii otechestvennogo iskusstva. Vtora'a polovina 19 - nachalo 20 veka. Vyp. 7- Sbornik statej/ Nauch. red. E.N.Petrova.-SPb.: Gos. Russkij muzej, 1999.- 128s, il.
 
Stranicy istorii otechestvennogo iskusstva. Konec 19 - 20 vek. Vyp. 6- Sbornik statej/ Nauch. red. E.N.Petrova.-SPb.: Gos. Russkij muzej, 1999.- 104s, il.
 

Rasskazy o hudozhnikah: Hrestomati'a dl'a uchacshihs'a 6 klassa. Vypusk 1. / Russkij muzej, Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki. Avt.-sost. A.G.Sechin, V.G.Lys'uk, pod obcshej redakciej A.G.Bojko. -SPb., 1999.- 135s.

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum