Art Library of the State Russian Museum

 

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

1998 (part 1) ] [ 1998 (part 2) ] 1998 (part 3) ]

Collected works, conference materials of the State Russian Museum
Monographs, books, albums
Museum guides, booklets

Collected works, conference materials of the State Russian Museum

konfer.gif (20071 bytes)

Konferenci'a, posv'acshenna'a itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty za 1997 god. 100 let 1898-1998. Tezisy dokladov.- SPb., 1998.-56 c.

avanross.gif (69221 bytes)

Avangard v Rossii i Germanii / Avt.-sost. N.Kuleshova, T.Zello, B.Stol'arov.- Gamburg, 1998.

muz_ped_1.gif (59228 bytes)

Muzejna'a pedagogika v shkole. Vyp.1./Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki.- SPb.: Special'na'a literatura, 1998.

muzpedmd.gif (58074 bytes)

Muzejna'a pedagogika v shkole. Mezhdisciplinarnye dialogi Perva'a tetrad'./ Gos. Russkij muzej.- SPb.: Special'na'a literatura, 1998.

vozrod.gif (56275 bytes)

"Vozrozhdenie": Programma razviti'a i rekonstrukcii Gosudarstvennogo Russkogo muze'a.-SPb.,1998:25.00 rub.

Hudozhestvennyj muzej v obrazovatel'nom processe: Sbornik statej/ Gos. Russkij muzej.- SPb.: Special'na'a Literatura,1998.-320 str.,:40.00 rub. 1998

Monographs, books, albums

100_let.gif (101028 bytes)

100 let Russkogo muze'a v fotografi'ah 1898-1998. Al'bom/ Direktor V.Gusev, nauch.ruk. E.Petrova. Sost., vstup. stat''a G.Polikarpova.- SPb.: Palace Edition,1998.- str. Il.-(Gosudarstvennyj Russkij muzej):94.00

serdce.jpg (65578 bytes)

Serdcem slusha'a revol'uci'u: Iskusstvo pervyh let Okt'abr'a. Al'bom/ Avt.-sost. M.German, hudozhnik al'boma A.Kokovkin.-izd.2-e.-L.:Avrora,1998:79.00 rub.

100_nezn.gif (79396 bytes)

100 Unknown Pictures from the Depositories of the State Russian Museum=100 neznakomyh kartin iz fondov Gosudarstvennogo Russkogo muze'a. K 100-leti'u muze'a 1898-1998.Al'bom/ Nauch.ruk. E.Petrova.- SPb.: Palace Edition,1998.-216 str.,:199.00

grm.gif (157016 bytes)

Gosudarstvennyj Russkij muzej: Otchet 1993-1997/ Direktor Russkogo muze'a V.A.Gusev, nauch. rukovoditel' E.N.Petrova.- SPb.: Palace Editions,1998.-94 str.,:62. 41 rub.

Mal'tijskij orden v Rossii /Direktor Russkogo muze'a V.Gusev, direktor 'Ermitazha M.Piotrovskij. Nauch.rukov. G.Vilinbahov, E.Petrova.- SPb.: Palace Editions, 1998.

sluz_ava.gif (90355 bytes)

Sluzhenie russkomu avangardu. Pam'ati E.F.Kovtuna..- SPb.: Palace Editions, 1998.

Muzej L'udviga v Russkom muzee /Nauch.ruk.E.Petrova, avt.-sost. biogr. svedenij i kat. annotacij Pia fon Dorp, Petra K'uner-Versteeg, Barbara M.Timann.- SPb.,1998.

hundjahr.gif (127727 bytes)

The Russian Museum.A Centennial Celebration of a National Treasure= Russkij muzej: 100 let sokrovicshnice nacional'nogo Iskusstva. Al'bom.- SPb.: Palace Edition,1998.-264 str., il.

Mihajlovskij zamok. CHast' I. / Avtory: V.V.Puchkov, L.V.Hajkina, E.'A.Kal'nicka'a.- SPb.: "Beloe i chernoe", 1998.

Museum guides, booklets

Rossijskij nauchno-prakticheskij centr po problemam muzejnoj pedagogiki / Gos. Russkij muzej.- SPb.: Special'na'a literatura,1998.

CHaepitie v Russkom muzee/ Avt. teksta S.L'ubimcev. Gos. Russkij muzej.- SPb.: Palace Editions,1998.

 

1998 (part 1) ] [ 1998 (part 2) ] 1998 (part 3) ]

Publications of 1997 ] Publications of 1998 ] Publications 1999 ] Publications 2000 ] "Palace Editions" 2001 ] "Palace Editions" 2002 (1) ] "Palace Editions" 2002 (2) ] "Palace Editions" 2003 ] Publications2004 ] Publications2005 ] "Palace Editions" 2006 ] Publications2007 ] Publications2008 ]

 

 Library@rusmuseum.ru 
Copyright 1996-2008 Art Library of the State Russian Museum